Trening przeznaczony jest dla osób, które chcą zwiększyć swoją skuteczność w procesie realizacji celów, chcą nauczyć się właściwego wyznaczania priorytetów w praktyce, chcą efektywniej wykorzystywać czas i obniżyć stres związany z wielością zadań.

Program skierowany jest zarówno do kadry menedżerskiej jak i specjalistów.

Grupa Uczestników może liczyć od 6 – 12 osób.

CELE:

 • rozwój umiejętności stawiania sobie celów i planowania zadań
 • rozwój umiejętności organizowania swoich zasobów ( informacji, dokumentów)
 • wyeliminowanie zakłóceń i elementów rozpraszających energię w pracy
 • bardziej efektywne wykorzystanie funkcji programu Ms Outlook /Lotus Notes do zarządzania informacją i planowania zadań
 • większy komfort pracy, poprawa jakości życia

PO TRENINGU UCZESTNICY:

 • umiejętnie zarządzają priorytetami
 • potrafią realistycznie planować swoje zadania
 • terminowo realizują zadania
 • zwiększają koncentrację podczas realizacji zadania
 • sprawnie zarządzają własnym systemy dokumentów papierowych i elektronicznych
 • są w stanie więcej zrobić w ciągu dnia pracy
 • czują mniejszy stres związany z realizacją zadań

Skuteczność treningu wynika z czterech elementów:

 • Trening jest procesem rozłożonym w czasie (1,5 – 2 miesiące) i obejmuje kilka etapów, na które składa się grupowy warsztat, indywidualne 3 sesje coachingowe oraz indywidualne zadania wdrożeniowe. Uczestnicy mają czas na utrwalenie nowych umiejętności i zmiany w procesie pracy. Trener jest dostępny przez cały czas trwania procesu. Motywuje do wprowadzania zmian i udziela potrzebnego wsparcia.
 • Na sesjach indywidualnych prowadzonych metodą on-the-job training Uczestnik pracuje z trenerem przy swoim biurku na swoich zadaniach i zasobach. Zmiany wprowadza w życie na bieżąco.

 • Każdy Uczestnik traktowany jest indywidualnie. Trener dostosowuje proponowane udoskonalenia procesu pracy uwzględniając jego preferencje oraz wspiera go w zbudowaniu własnej ścieżki skuteczności.

 • Sesja wspólna wykorzystywana jest – oprócz przedstawienia zasad skutecznego działania przez konsultanta – do wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami między Uczestnikami.

Na zakończenie programu każdy Uczestnik buduje z trenerem plan rozwoju swojej osobistej efektywności.

Trening składa się z kilku spotkań indywidualnych realizowanych w odstępach 2-3 tygodni od siebie.

CELE

 • poznać, rozwinąć i utrwalić kluczowe elementy efektywności indywidualnej pozwalające na skuteczną realizację celów i zadań
 • poznać i przećwiczyć konkretne narzędzia, które wspierają efektywne działanie
 • zminimalizować działanie rozpraszaczy energii i pożeraczy czasu

PO TRENINGU UCZESTNIK

 • zna wagę wyznaczania celów krótko – i długoterminowych
 • efektywnie zarządza priorytetami i realistycznie planuje zadania
 • sprawnie zarządza własnym systemem dokumentów papierowych i elektronicznych
 • lepiej wykorzystuje funkcje programu pocztowego do zarządzania informacją i zadaniami
 • jest w stanie więcej zrobić w ciągu dnia pracy
 • czuje większy komfort pracy

Skuteczność treningu wynika z trzech elementów:

 • Trening jest procesem rozłożonym w czasie, Uczestnik może doskonalić nowe umiejętności i utrwalać nowe nawyków pracy. Trener jest aktywnie dostępny przez cały czas trwania procesu, motywuje Uczestnika do wprowadzania zmian i udziela potrzebnego wsparcia.
 • Sesje prowadzone są metodą on-the-job training. Uczestnik pracuje z trenerem na swoich zadaniach i zasobach. Zmiany wprowadza w życie na bieżąco.

 • Trener dostosowuje proponowane udoskonalenia procesu pracy uwzględniając indywidualne preferencje Uczestnika oraz wspiera go w zbudowaniu własnej ścieżki efektywności.

Trening indywidualny składa się z 3 – 10 sesji. Po diagnozie potrzeb i ustaleniu celu na cały proces trener buduje z Uczestnikiem program rozwojowy i dobiera odpowiednie techniki pracy, na które składają się konsultacje, sesje z użyciem kamery (odgrywanie scenek), on-the-job training, superwizje oraz coaching. Różnorodność użytych technik optymalizuje cały proces i podnosi jego skuteczność.

PRZYKŁADOWE CELE

 • podniesienie umiejętności delegowania, monitorowania i rozliczania zadań u Pracowników
 • podniesienie umiejętności skutecznego motywowania Pracowników
 • skuteczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • zarządzanie zmianą na poziomie swojego zespołu

Chcesz wprowadzić zmiany w procesie swojej pracy lub w procesie pracy swoich zespołów?

Skontaktuj się z nami