WARSZTAT TRENING EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ

Zasady efektywnej pracy

Efektywne funkcje MS Outlook/Lotus Notes

 

1. ADRESAT WARSZTATU

Grupa do 12 Pracowników

2. CEL I PROGRAM

Cel sesji:

 • pokazanie Uczestnikom sposobów lepszej efektywności w zakresie pracy własnej.
 • pokazanie Uczestnikom efektywnych funkcji MS Outlook lub Lotus Notes

Uczestnicy pracują na własnych laptopach, ćwicząc i wdrażając od razu poznane rozwiązania.

Formuła sesji: warsztat interaktywny

Scenariusz  warsztatu:

Warsztat 6 – godzinny

ZASADY PRACY EFEKTYWNEJ

Zadania trudne i niemiłe

 • Zasada Premack’a (zasada Babci)
 • Technika Pomodoro

Planowanie czasu pracy własnej

 • Ogólne zasady planowania czasu pracy
 • Zasada Pareto
 • Krzywa efektywności
 • Planowanie tygodnia

Wielozadaniowość versus  jednozadaniowość

 • Zmniejszenie ilości „przeszkadzaczy”
 • Praca zdalna
 • Techiniki koncentracji na jednym zadaniu

EFEKTYWNE FUNKCJE MS OUTLOOK/LOTUS NOTES

 • Zasada efektywnego zarządzania mailami
 • każdą czynność wykonuj jeden raz – podejmij od razu akcję

Funkcje przydatne do zarządzania pocztą

 • Zarządzanie flagami + korzystanie z widoku z flagą monitującą
 • Korzystanie z funkcji flagi monitorującej do zarządzania zadaniami zleconymi
 • Foldery wyszukiwania
 • Tworzenie dodatkowych kolumn w folderach
 • Reguły
 • Przenoszenie maila do kalendarza (szybkie kroki)
 • Korzystanie z opcji mailowych
 • Foldery ulubione
 • Foldery mailowe – praktyczne wskazówki

 Funkcje przydatne do zarządzania kalendarzem

 • Otwieranie MS Outlooka na kalendarzu
 • Dodanie dni wolnych
 • Wpisywanie pojedynczego zadania do kalendarza (wstawianie elementów do zadania, zadania prywatne)
 • Zadania cykliczne
 • Zaznaczanie stopnia zajętości – status zadania „zajęty”, „wstępna akceptacja”, wolny, nieobecny, praca poza biurem