Nasz program wyróżnia HOLISTYCZNE PODEJŚCIE do tematu pracy zdalnej: podczas projektu pracujemy nie tylko z kadrą menedżerską, ale również z działami HR i z indywidualnymi pracownikami.

Pozwala to na zachowanie spójności oraz prawdziwą i głęboką transformację całej organizacji.

Program przeznaczony jest dla firm, które wprowadziły już (choćby częściowo) model pracy zdalnej, ale nie są z niego do końca zadowolone oraz dla organizacji, które dopiero planują wprowadzenie pracy poza biurem.

Doświadczeni konsultanci pomogą zrealizować cele biznesowe dzięki indywidualnemu podejściu oraz różnorodnym formom współpracy, takim jak szkolenia, warsztaty, sesje indywidualne, czy tzw. shadowing.

CELE:

 • poprawa świadomości menedżerów i członków zarządów w zakresie korzyści i wyzwań pracy zdalnej
 • budowa skutecznego systemu zarządzania zespołami pracującymi zdalnie. Tworzenie strategii i formułowanie celów dla zdalnych zespołów
 • monitorowanie wydajności i postępu prac w ujęciu indywidualnym i zespołowym
 • budowa transparentnego systemu komunikacji i współpracy zespołowej z wykorzystaniem najnowszych technologii i dostępnych narzędzi
 • pomoc w kształtowaniu nawyków ułatwiających efektywną pracę zdalną
 • wprowadzenie technik zwinnych do zarządzania projektami na podstawie Kanbana i Scruma w środowisku zdalnym

Sprawiamy, że uczestnicy:

 • potrafią precyzyjnie zidentyfikować doraźne i długoterminowe korzyści płynące z pracy w modelu zdalnym
 • potrafią zbudować strategię działania dla zespołu zdalnego, określić jego cele i zarządzać nim operacyjnie
 • stają się wyczuleni na ewentualne problemy, potrafią je przewidywać i im przeciwdziałać
 • wiedzą co i jak monitorować, aby śledzić faktyczne wyniki osób i zespołów pracujących zdalnie
 • wykorzystują najnowsze narzędzia w celu budowania skutecznych rozwiązań komunikacji i współpracy zespołowej
 • potrafią zidentyfikować złe nawyki, wyeliminować je u siebie i pomóc innym w ich zmianie
 • wiedzą, gdzie wykorzystanie Kanbana lub Scruma może pomóc w osiąganiu lepszych wyników zespołów zdalnych
 • będą w stanie w pełni docenić możliwości i optymalnie wykorzystać wartość płynącą z pracy zdalnej, oraz przekazać je swoim pracownikom

Skuteczność treningu wynika z czterech elementów:

 • Trening jest procesem rozłożonym w czasie (od kilku tygodni do kilku miesięcy) obejmuje kilka etapów, w zależności od potrzeb organizacji. Uczestnicy mają czas na utrwalenie nowych umiejętności i dostosowanie się do nowych warunków. Trenerzy są dostępni przez cały czas trwania procesu – motywują i udzielają potrzebnego wsparcia.
 • Trenerzy są praktykami, którzy z powodzeniem wdrażają przedstawione rozwiązania u dziesiątek amerykańskich zespołów, doprowadzając do średniego wzrostu produktywności  na poziomie 18{5af4f941bdcd67aa5a7ebc3e948b3f0d8cd52b1a1947ab38aee970ed305f8757} w czasie pierwszego kwartału współpracy.*

 • Dostrzegamy, że każda firma jest inna. Dlatego przebieg programu dyskutujemy i w razie potrzeby modyfikujemy pod kątem konkretnej firmy lub zespołu. Trenerzy rozpoczynają pracę od dokładnych analiz warunków bieżących tak, aby zoptymalizować wynik i zadowolenie wszystkich zaangażowanych grup.

 • Ufamy liczbom i dokonujemy ciągłych pomiarów nowo wprowadzanych rozwiązań aby zapewnić Klientowi realną i długofalową wartość biznesową.

*Liczone za pomocą wskaźnika zmiany kosztu jednostkowego wyprodukowania 1 “jednostki” przez dany zespół.

Chcesz wprowadzić zmiany w procesie swojej pracy lub w procesie pracy swoich zespołów?

Skontaktuj się z nami